Elkington Communication AB

Elkington producerar VR-filmer för bla. fastigheter

Elkington Communication har bred erfarenhet av styrelsearbete, projektledning, underhåll, ekonomi och juridik rörande fastighetsförvaltning. Detta i kombination med specialutrustning för och omfattande produktion av VR-filmer ger oss unik möjlighet att kostnadseffektivt producera vad vi benämner Okulärplaner för fastigheter.

Vad är en okulärplan?
Det är en digital plan som innehåller virtuella 360-graders bilder av en fastighets byggnader och andra yttre och inre utrymmen och komponenter. Planen kan visas öppet på hemsida eller helt eller delar internt på intranät och ses på dator, surfplatta eller smartphone

Den okulära planen är värdefull bl.a:
– för att ge en detaljerad överblick av hela fastigheten genom virtuell rundvandring
– vid styrelse- och kommittémöten
– vid medlemsmöten
– för arbetsplanering och ordergivning
– vid planering av utbyggnader och underhåll av fastigheten
– för inventering av fastighetskomponenter
– vid upphandling av tjänster, utrustning och material
– för beskrivning och planering av trädgårdsanläggning och växtval
– vid dokumentation och besiktning av fastigheten
– för orientering och information om lokaler till boende och externa intressenter
– vid marknadsföring av fastighet och lägenheter

VR- 360 filmning

VR- 360 filmning

VR-360 film för visning i VR-glasögon, dator, surfplatta eller smartphone Filmning av miljöer med högkvalitativa VR-kameror som filmar i 360-grader med upplösning upp till 11 K som ger knivskarp skärpa. Filmerna ger användarna optimal närvarokänsla och upplevelsen att se scenen med egna ögon när de använder VR-headset . Tekniken kan t. ex. användas för att presentera en arbetsplats för nya anställda, ge anställda en detaljerad bild av olika arbetsmoment och för att realistiskt belysa olika faror på arbetsplatsen utan att behöva riskera användarnas hälsa under utbildningsmomenten. 360-filmerna kan även kombineras med interaktiva klickbara element såsom traditionell 2D-film, berättarröst, ljudeffekter, informationstexter och dokument. VR-filmerna kan också vid behov dramatiseras genom användning av skådespelare och statister. Vi har lång erfarenhet av denna typ av produktion.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top