Energiengagemang

EnergiEngagemang tillhör Sveriges ledande solcellsinstallatörer av storskalig solenergi på både tak och mark. Huvudkontoret ligger i Strängnäs med lokala kontor i Göteborg, Linköping och Staffanstorp.

Bolaget projektutvecklar, installerar och säljer nyckelfärdiga solenergianläggningar till kunder över hela Sverige och är sedan juli 2021 en del av AxSol i Axel Johnsonsgruppen.

Vi är specialiserade mot lantbruk, industri och fastighetsinstallationer och har byggt upp värdefull kunskap kring den här typen av stora projekt. Varje läge och byggnad är unik och det är viktigt att anläggningen anpassas utifrån gårdens specifika förutsättningar.

Storskaliga solcellsparker kommer vara en viktigt beståndsdel i det framtida svenska elsystemet. Här är vi med och leder utvecklingen. Vi har bland annat byggt den stora solcellsparken utanför Strängnäs. Vi kan erbjuda företag förmånliga PPA-avtal och även attraktiva andels-upplägg.

Vi är leverantörsoberoende vilket innebär att vi hela tiden jobbar för att hitta de bästa produkterna som finns på marknaden och med tanke på hur teknikutvecklingen är i vår bransch har det visat sig vara ett vinnande koncept.

Som totalentreprenör hjälper vi även till med all den administration som det innebär att bli solelproducent. Här ser vi till att du får korrekt dokumentation samt hjälp med blanketter och kontakter med nätägare och myndigheter.

När väl anläggningen är i drift finns vi där för våra kunder. Många använder vårt förmånliga support- och underhållsavtal som gör att ni känna er trygga i att er solcellsanläggning hela tiden producerar på topp. Vi finns även där kring frågor om solcellsbranschens utveckling och prisutvecklingen på marknaden.

Solceller på tak

Solceller på tak

Fler och fler fastighetsbolag får upp ögonen för solceller. Inte bara för att det är bra för miljön utan för att det framförallt är en konkret lönsam investering. Om ert fastighetsbolag har många tak och stora ytor som inte används är det dags att ta reda på vad de kan ge. Vi kan hjälpa till att ta fram de underlag ni behöver för att se den verkliga potentialen. Att som fastighetsbolag sätta upp solcellsanläggningar på taken är en av de bättre investeringarna man kan göra på lång sikt. Avkastningen kommer direkt i form av lägre elkostnad och dessutom bidrar ni till att minska koldioxidutsläppen med 65 kg per installerad kvadratmeter och år. Vem har idag råd att tacka nej till en bra affär? Tre anledningar varför solenergi är en bra investering på ett fastighetsbolag: 1. Solenergi är lönsamt Lönsamheten visar sig direkt i form av lägre elräkningar. En egenkonsumtion av solelen gör att du slipper köpa in el och sparar in på kostnaden för elen, men även den rörliga nätavgiften och eventuell energiskatt. Många går plus redan första året. 2. Solenergi är miljövänligt Sett ur ett större perspektiv är man som solelproducent med i en global rörelse där mikroproduktion är en del av ett hållbart samhälle med en tydlig framtidstro. Samtidigt är solenergi det kraftslag som både är billigast och snabbast att bygga nytt. 3. Solenergi gör dig oberoende Med solceller på taket kommer du alltid ha tillgång till närproducerad el och kan känna dig oberoende av elbolagens elprishöjningar framöver. Samtidigt utvecklas batteri- och laddlösningar kontinuerligt för den som vill komplettera sin anläggning.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top