Finncont

Finncont Group är experter inom insamling- och lagringssystem samt gällande transportlösningar för stödjande av en cirkulär ekonomi.

Företaget producerar smarta lösningar för miljövård och avfallshantering till fastighetsbolag, kommuner, industri och lantbruk. Utöver ett mycket brett produktsortiment erbjuder Finncont sina kunder skräddarsydda lösningar gällande produktutveckling och kontraktstillverkning genom Finncont Design Studio®.

Finncont® DTD 990-2990 l

IBC-behållare till bränsleunderhåll av arbetsmaskiner 990-2990 l – 110 % dubbelmantel och avrinningsbassäng för tankningutrustningar – IBC-behållare med UN-transportgodkänd – Tankningsutrustningar finns under ett låsbart lock med gasfjädrar – Hantering möjlig med truck från alla fyra sidor samtuppifrån genom lyftöronen – Stor service-/manlucka till behållaren – Påfyllningsanslutning 2” och överfyllningsskydd – Sug-/avluftningsanslutning med 1” ventil – Över-/undertrycksventil 2” – Obligatorisk transportmärkning – Nivåmätare, ADR-godkänd Tilläggsutrustning – Sug- och returkopplingar, ½” och ¾” för värmare, aggregat samt arbetsmaskinens egen pump – Tankningsutrustning: Hand-, el-, och batteridrivna pumpar, bränslemätare och filter – Hävertstopp som standard – Lyftbygel till DTD-2990 – DTD-2990 finns även med rigid bottenramkonstruktion

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top