Finncont

Finncont Group är experter inom insamling- och lagringssystem samt gällande transportlösningar för stödjande av en cirkulär ekonomi.

Företaget producerar smarta lösningar för miljövård och avfallshantering till fastighetsbolag, kommuner, industri och lantbruk. Utöver ett mycket brett produktsortiment erbjuder Finncont sina kunder skräddarsydda lösningar gällande produktutveckling och kontraktstillverkning genom Finncont Design Studio®.

Finncont® Blok2 underjordsbehållare

Finncont® Blok2 underjordsbehållare

Varför nöja sig med något mindre när man kan välja det bästa på marknaden! Robust Marknadens bästa tekniska egenskaper. Säker Godkänd enligt Standard 13071. Hygienisk Töm bio-behållaren utan att smutsa ned dina händer. En skyddskrage på behållaren hindrar skadedjur från att komma in och avfall från att falla ned vid tömning. Flexibel Varje modul anpassas, eller byggas om senare, utifrån de behov som finns vid varje tillfälle. Modulen kan delas in i allt från 1 fraktion upp till 6 fraktioner.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top