Guard Automation

Guard Automation AB är ett snabb växande innovativt företag med lång branscherfarenhet inom offentlig sektor.

Moderbolaget i Norge etablerade sig redan 1984 och tillsammans är vi en av de starkaste aktörerna inom VA/sektorn.

Företaget är specialiserat på drifttagningar och programmeringar av processövervakningssystem för vatten, avlopp och miljöapplikationer.

Företaget har sedan starten utvecklat egna produkter och levererat nyckelfärdiga driftövervaknings anläggningar till över 100 kommuner i både Sverige och Norge.

Det finns en lång erfarenhet av modernisering under drift i befintliga anläggningar.

Vår målsättning är att leverera lätthanterliga system utan att det skall ligga funktionsmässiga begränsningar för en mer avancerad användare.

SCADA system från Guard tillmötesgår de krav som miljöskyddsmyndigheter ställer för övervakning och dokumentation av processen.

Guard Automation AB är ett fristående bolag och fabrikatsoberoende experter när det gäller konstruktion och leverans av el- styr och reglerutrustning för VA, energi och gasanläggningar.

Vi arbetar med:

• Alltid PC baserat öppet SCADA system med många operatörsklienter.
• Miljöövervakning av offentliga vatten och avloppsanläggningar.

• Integrerat rapport, drift och underhållssystem.

• Avancerade alarm och varningssystem vid driftfel och avvikelser.

• Verktyg för läckagekontroll i ledningsnätet.

• Avancerad radioteknologi för signalöverföring från fjärranslutna stationer.

• Automation, HMI och SCADA för styr och reglering av reningsprocesser.

• Jour-uppkoppling via PC/mobiler/surfplattor.

• Resultatet är hög driftsäkerhet, låga driftskostnader och bättre totalöversikt.

GUARD Cloud

Guard Cloud är en samling nyskapande tjänster som kombinerar den operativa driftsäkerheten med användarvänligheten från informationsteknologin. Dessutom ger Cloud säker och enkel åtkomst till de beprövade verktygen Guard Cloud, Report och UHS.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top