Home Solutions AB

Home Solutions AB och Talkpool AB

Vi digitaliserar fastigheter och bidrar till en smart och hållbar framtid. I vårt erbjudande finns lösningar för luftkvalitet, IMD, samt skadeförebyggande trygghetsåtgärder för såväl bostadsrättsföreningar som kommersiella fastigheter.

Under 2021 har de Sverigebaserade bolagen Home Solutions och Talkpool enat sina styrkor till en komplett leverantör för ovannämnda tjänster. Home Solutions har sedan början av den individuella mätningens intåg på marknaden hjälpt bostadsrättsföreningar att bland annat mäta el, vatten och temperatur. Talkpool och andra sidan är med sitt tekniska know-how ledande inom IoT och har tillhandahållit banbrytande smarta-huslösningar för stora kommersiella fastigheter. Detta tillsammans med några av Skandinaviens största fastighets- försäkrings- och byggbolag. Vi hjälper till att nå mål som är relaterade till hållbarhet och således minimera fastigheters miljöpåverkan, samt skapa hälsosamma och säkra inomhusmiljöer.

Kontakta oss

Scroll to Top