Home Solutions i Sverige AB

Om oss

Home Solutions erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva digitala fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin men framförallt bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Med Home Solutions lösningar kan våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt mäta de boendes totala energiförbrukning både i den egna lägenheten och när man nyttjar gemensamma resurser, och i och med detta rättvist fördela kostnader samt objektivt vidta åtgärder för att minska dessa.

Man kan också skapa trygga hem, med sensorer för intrång, brand och fukt/läckage som är ständigt uppkopplade och övervakas dygnet runt från en certifierad larmcentral. All data kopplat till dessa tjänster samlas i ett centralt system, en så kallad ”Digital tvilling” som är hjärtat i ett ekosystem baserat på öppna EU standards vilket medger fullständig flexibilitet gällande val av leverantörer av produkter och tjänster.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top