IREC Svenska

Om oss

Irec Svenska AB – Vi är totalleverantör/entreprenör för miljöriktig källsortering och avfallshantering

Vi har marknaden största utbud av krantömmande behållare, anpassade för alla avfallsslag.
Vi är knutna till europas största producent av underjordsbehållare, Vconsyst.
Vi är det enda företag på den svenska marknaden som har behållarsystem som är godkända av Byggvarubedömningen.

Tillverkningen av behållarna är energineutral.

Vi strävar efter att klimatkompensera i alla led.

Vi erbjuder heltäckande systemlösningar för källsortering och avfallshantering i hela landet.

Vi utför entreprenader, service mm i hela landet.

Vi arbetar helt i enlighet med ISO14001 och är även anslutna till Repa.

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top