Organizer.se

Organizer är resultaten från 30-årig erfarenhet kring projekt och fastighetsförvaltning. Erfarenheten har präglat vår inställning till hanteringen av alla typer av dokument.
Organizer är i särklass det bästa dokumenthanteringssystem för förvaltning och projekt som marknaden har tillgång till 2022.
Inte bara att alla funktioner är 100% anpassa för förvaltning och projekt utan vi har även en grupp specialister som vi kallar ”Tjänster”. Gruppen är specialister inom CAD och BIM som i alla situationer skall vara ert bästa stöd och bollplank för bästa resultat i projekt och förvaltning.

Välkommen till F:20 för att höra mer..
Tema Organizer

Kontakta oss

Scroll to Top