Proline Syd

Proline Group är en helhets leverantör av rör renovering för system inom dag- och spillvatten samt ventilation. Vi löser dina specifika behov på ett bekvämt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Och du kan vara helt trygg med kvaliteten på genomfört arbete.

Sedan 1995 har vi byggt nya avloppssystem i över 200 000 lägenheter. Vi har utfört arbeten i allt från enstaka hyresfastigheter till större bestånd, åt kommunala och privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Lägg därtill skolor, industrier, sjukhus, hotell, stormarknader, varuhus, ålderdomshem, kontor, flygplatser, slott och departementsbyggnader.

Kontakta oss

Scroll to Top