re-new AB

Re-new AB är en helhetsleverantör inom avloppsteknik relining, inspektion och spolning/slamsug.
Re-new AB har sitt huvudkontor i Malmö och en filial i Göteborg.

Vi erbjuder Relining med både flexibla foder och spray-metoden.
Våra reliningstekniker är utbildade i BRiF 3Q och även auktoriserade av Sacpro AB att installera Sacpipe connection system.
Vi har auktoriserade rörinspektörer via STVF, medlemmar i BRiF samt STOR.
Jour 24/7 om det skulle inträffa något akut avloppsproblem.

Våra serviceteam erbjuder också långsiktig och preventiv besiktning med spolning och kamerafilmning. Syftet är att bistå med en kostnadseffektiv och trygg hantering av drift och underhåll av fastigheter innan det blir akut.

Re-new’s strävan är att framstå som ett föredömligt företag som påverkar och bedriver ett långsiktigt och lönsamt arbete för en hållbar utveckling, samt att varumärket skall förknippas med ansvar, kvalitet och nytänkande. Den övergripande strategin bygger därför på förutseende, enkelhet, trovärdighet och goda relationer.

Kontakta oss

Scroll to Top