SALTO Systems

Sedan starten 2001, har vi haft ett mål: att skapa ett passersystem i världsklass som är effektivt och enkelt att använda. Att kunden har ett system för att kontrollera alla sina behov för passerkontroll i alla dörrar utan komplex kabeldragning. Lösningen skulle vara enkel att installera och driftsätta, kostnadseffektiv, tillförlitlig, komplett och framtidssäker. Resultatet blev vår banbrytande SVN plattform – de första självständiga, batteridrivna elektroniska låsen för passerkontroll.
Sedan den revolutionerande starten har en entusiastisk grupp av experter som grundade SALTO även lanserat en rad andra innovationer som har haft stor betydelse för elektronisk säkerhet. Vår marknadsledande plattform har online och realtidsteknologi som förbättrar användbarheten på praktiskt taget alla byggnader. Hårdvara och mjukvara kan tillsammans skapa ett kabelfritt virtuellt nätverk som som samtidigt kan integreras med många befintliga system.

Efter att vi har revolutionerat passersystem globalt inom de sektorer där säkerheten är livsviktigt – från flygplatser och sjukvård till myndigheter, utbildning och hotell – fortsätter vi att leverera marknadens mest flexibla elektroniska låssystem.

SALTO  SPACE Passersystem

SALTO SPACE Passersystem

SALTO Space är en webbaserad, helintegrerad, fristående plattform för administration av passerkontroll som kan ge sömlös åtkomst till alla dörrar i alla byggnader på ett effektivt, flexibelt, säkert och tryggt sätt. SALTO Space levererar en smart plattform för passerkontroll som är utformad för att fungera utan krav på kabeldragning till alla dörrar i en byggnad – och därför inte påverka originaldörrar eller begränsa installation på grund av geografiskt läge.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top