Scantron AB

Scantron erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom passerkontroll, porttelefoni, brand- och nödkommunikationssystem.

Scantron finns i dag representerat i Sverige, Danmark och Slovenien. Vi strävar efter att bli den mest attraktiva leverantören på marknaden inom vårt segment med professionella säkerhetslösningar till bostadsrättsföreningar, företag och projektutvecklare över hela landet. Produkternas höga grad av flexibilitet och design gör det möjligt att tillgodose de flesta behov, oavsett hur säkerhets- och passerkontrollbehoven ser ut.

Låt oss hitta den perfekta lösningen för din bostadsrättsförening / fastighet!

MIX portregister med display

MIX portregister med display

MIX portregister med display är den perfekta lösningen för byggnader och bostäder med såväl få boende som för flera hundra lägenheter. MIX har kapacitet för 1000 lägenheter per portregister. Överblicken över boende i teckenfönstret är lättöverskådlig och besökare kan lätt hitta den av de boende som de önskar kontakt med, antingen med vrid-hjulet, med pilknapparna eller med sökfunktionen. Portregistret är moduluppbyggt där funktioner och utformning kan anpassas till ögonblickets behov och ändå matcha framtida förändrade behov genom byte av moduler. FlexAir®-passerkontroll kan fullt ut integreras med ett MIX portregister. Läsare av typen Nexus® MW (MiFare) och Nexus® PW (Prox) monteras bakom mörktonade glas och ger möjlighet att öka bekvämligheten och säkerheten genom passerkontroll. Portregistret kan anslutas till FlexAir®-systemet för passagekontroll varvid alla namn och andra uppgifter rättas direkt via den webbaserade mjukvaran Nova.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top