Scantron AB

Scantron grundades i Danmark på 1980-talet och är en stark och stabil verksamhet med inriktning på kvalitet, design och service för kunderna. Scantron finns idag representerat i Sverige, Danmark och Slovenien.

Scantron har många års erfarenhet inom passerkontroll och porttelefoni. Produkterna har omsorgsfullt utvecklats och valts ut med kvalitet och användarvänlighet i åtanke.

All standardutrustning levereras med installationsvägledning, manualer eller användarguider. Dessutom ger vi telefonsupport och, vid behov, platsservice. Vi vill på alla sätt säkra att installatören får bästa tänkbara vägledning inför installationen och att slutkunden får bästa möjliga upplevelse vid användning av produkten.

Scantron har ett brett program av porttelefoni med ljud och video samt passerkontroll. Programmet består av såväl standardlösningar som lösningar som anpassats till kundens speciella önskningar och behov.

MIX portregister med display

MIX portregister med display är den perfekta lösningen för byggnader och bostäder med såväl få boende som för flera hundra lägenheter. MIX har kapacitet för 1000 lägenheter per portregister. Överblicken över boende i teckenfönstret är lättöverskådlig och besökare kan lätt hitta den av de boende som de önskar kontakt med, antingen med vrid-hjulet, med pilknapparna eller med sökfunktionen. Portregistret är moduluppbyggt där funktioner och utformning kan anpassas till ögonblickets behov och ändå matcha framtida förändrade behov genom byte av moduler. FlexAir®-passerkontroll kan fullt ut integreras med ett MIX portregister. Läsare av typen Nexus® MW (MiFare) och Nexus® PW (Prox) monteras bakom mörktonade glas och ger möjlighet att öka bekvämligheten och säkerheten genom passerkontroll. Portregistret kan anslutas till FlexAir®-systemet för passagekontroll varvid alla namn och andra uppgifter rättas direkt via den webbaserade mjukvaran Nova.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top