Sydsverige Entreprenad AB

Om oss

Sydsverige Entreprenad tillgodoser fastighetsägares och förvaltares
behov av tjänster inom bygg, mark och fastighet.

– Bygg: utför lokal- och hyresgästanpassning, service- och underhållsåtgärder för alla typer av byggnader, tex. projektering,
om- och tillbyggnad, tak- och fasadarbeten, murnings- och
puts arbeten, fönsterbyten, balkongarbeten, byggservice, renoveringar av badrum, kök och tvättstugor.

– Mark: hjälper dig med skötsel och anläggning. Vi kommer med
idéer och förslag samt omsätter dem till verklighet.
Skötsel: med sin servicepersonal, utför markskötsel, beskärning,
plantering och lekplatsbesiktning.
Anläggning: med sina egna maskiner utför dränering, ombyggnad
av gårdar, tätskikt takbjälklag, grunder, lekplatser, sedumtak, VA-arbeten m.m.

– Fastighet: vår förvaltare har den dagliga kontakten med de boende
och en viktig roll som representant i styrelsen. Vi utför
också uppdrag som vicevärd och ansvarar för administrativ
förvaltning med bl.a. upphandling, ekonomisk uppföljning m.m.
Våra fastighetstekniker ansvarar för fastighetsskötsel med
daglig tillsyn, planerat underhåll, reparationer och felanmälan.
Driftrapport, kontroll och inspektion av värmeinstallationer
och ventilationsutrustning m.m.

Kunden har en kontakt för allt!

Sydsverige Entreprenad förvaltar för framtiden och erbjuder den senaste tekniken. Nytänkande och kunden i focus – vi bryr oss!
www.sydsverige.se

Välkomna!

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top