Vala

Vi hjälper fastighetsägare att minska sin energianvändning, förbättra sitt klimatavtryck och tillhandahålla moderna digitala lösningar för fastighetsförvaltning. Vi erbjuder

Kostnadseffektiva lösningar: Våra lösningar integreras med era system

Tidsbesparingar: Våra enkla arbetsflöden gör fastighets och ärendehantering mycket tidseffektivt

Inkluderande ekosystem: Vi skapar en gemenskap för boende och administratörer

Skalbarhet: Våra lösningar kan enkelt tas från en fastighet till ett helt bestånd

För mer information, besök vår hemsida eller kontakta oss!

Vala Energy

Vala Energy

Smart energihantering Nyckeln till att upprätthålla ett stabilt inomhusklimat är att balansera energitillförsel med fastighetens energiförluster. I praktiken är detta ett svårt problem och traditionella energisystem är reaktiva, istället för att planerande. Vår mjukvara Vala Energy lär sig fastighetens dynamik och förutsäger kommande energibehov. Med hjälp av Vala Energy kan de befintliga energisystemen optimeras, väsentligt. Som ett resultat minskar vi energianvändningen och som en extra fördel ser vi till att inomhusklimatet blir stabilare.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top