Vitec Förvaltningssystem

Vitec Bygg & Fastighet erbjuder affärssystem som stödjer och optimerar huvudprocesser för uthyrning & försäljning, kundservice, ekonomi, projekt, teknisk förvaltning och energiuppföljning. Vi är Sveriges största leverantör av heltäckande affärssystem för bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt för projektintensiva företag.

Vårt erbjudande riktas främst till stora och medelstora bygg- och fastighetsförvaltande bolag samt projektintensiva företag. Kundbasen utgörs av cirka 800 privata och kommunalt ägda bolag.

Vi är ett långsiktigt och lönsamt bolag, omsättningen 2021 var drygt 200 miljoner kronor. Vi är ca 130 anställda och har kontor på 9 orter i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Sedan starten 1985 har vi utvecklat våra produkter med egen personal. Vi är ett fantastisk sammansvetsat gäng som brinner för det vi gör. Vi har tre värdeord som genomsyrar vår verksamhet: Produkterna är vår grund – Öppenhet och förtroende – Gör det enkelt.

Vitec Energiuppföljning – följ upp energianvändning och utsläpp.

Vitec Energiuppföljning – följ upp energianvändning och utsläpp.

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energiförbrukning samt minska energikostnader och miljöpåverkan. Genom att göra avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål. Med Energiuppföljning får du kontroll på dina avläsningar och kan skapa underlag och utskick för rapportering av energianvändning, kostnader och miljöbelastning. Systemet ser till att du får översyn och kan jämföra dina fastigheter vilket hjälper dig agera där förbrukningar, kostnader eller miljöbelastning sticker ut. I korthet erbjuder produkten: – Nyckeltalsanalys – Effektsignatur – Kostnadsuppföljning – Budgetsimulering – Dynamisk export till Excel – Schemalagda tjänster – Miljöredovisning – Export till Word och PDF – Avancerade rapporter

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top