Anna Werner

Anna Werner är VD för Svensk Solenergi, en branschförening med cirka 270 professionella medlemmar som representerar både den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

 

Scroll to Top