Anne Håkansson

Anne Håkanssons forskning ligger inom datavetenskap med fokus på AI och resonemangstrategier för olika tillämpningsområden, bland annat e-handel och miljökonsekvensbedömning.

Scroll to Top