Annika Avén

Annika Avén är utbildad vid Försvarshögskolan och har erfarenhet av krishantering, internationella relationer och samhällssäkerhet. Idag arbetar Annika som ansvarig för cyberförsvar på Säkerhets- och Försvarsföretag (SOFF)

Scroll to Top