Carl-Arne Pedersen

Carl-Arne Pedersen är Vice ordförande för Svensk Vindkraftförening och har 45 års erfarenhet och bakgrund inom energibranschen varav 11 år som koncernchef och VD för Varberg Energikoncernen åren 2003-2014.

 

Scroll to Top