Charlotte Petersson

Sedan 2010 har Charlotte utvecklat sin idé om att utforska möjliga sätt att integrera urbana utemiljöer i det vardagliga arbetslivet. Under 2017 resulterade detta i det interaktiva forskningsprojektet ”StickUt Malmö”, som är ett kombinerat forsknings- och praktiskt förändringsprojekt i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, finansierat av Europeiska Social Fonden.

Scroll to Top