Edward Rassmus

Edward Rassmus är Head of Sales på Netmore Group AB, en kommunikationsoperatör med fokus på IoT (Internet of Things). Deras industriella lösningar lämpar sig för målgrupper inom fastigheter, industri och publik sektor. Netmore erbjuder dagens och morgondagens trådlösa nät, lokalt såväl som nationellt och globalt. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och hela samhällen

En viktig del i Netmores konkurrenskraft är den egenutvecklade integrationsplattformen som tillsammans med standardiserad hårdvara skapar en ekonomisk och funktionell lösning. Plattformen möjliggör smidigare datautläsning från ett flertal olika kommunikationsteknologier och system. Kombinationen i Netmores erbjudande av oberoende nätverkslösningar för uppkoppling, Netmores ekosystem av partners som levererar IoT-tjänster i nätet samt integrationsplattform gör Netmore unika och skapar ett hållbart samhälle där alla parter gynnas.

Scroll to Top