Elin van Beesel

Elin van Beesel, Senior rådgivare inom data privacy och informationssäkerhet, kommer att ägna seminariet åt Kinas nya Corporate Social Credit System. Elin har nyligen besökt Shanghai och ger oss en inblick Kinas nya social credit system.

Scroll to Top