Giovanni Leoni

Giovanni Leoni är ansvarig för att leda upprättandet av kapacitet för att tillämpa automatisering i Malmö stad, med stöd av bland annat Robotic Process Automation (RPA) och AI. Detta inkluderar utformning av strategi, förändringshantering, engagemang från intressenter, projektledning, upphandling och samarbete med partners samt att vara en aktiv analytisk rådgivare.

Scroll to Top