Jan-Erik Nowacki

Jan-Erik Nowacki är tekn. lic. maskin och har arbetat med utveckling i 40 år. Har under den tiden fått ett 10-tal patent. Jan-Erik inledde sin karriär med kärnkraft och sedan inom energisystemoptimering och som konstruktions- och utvecklingschef av värmepumpar. Idag är Jan-Erik egentligen pensionär, men arbetar fortfarande för Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och KTH.

Scroll to Top