Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, konsult på Newton Kompetensutveckling AB, håller ett föredrag om kompetensutveckling över tid. Där delas synen på vad fastighetsbranschen vet och kan idag samt vilka möjligheter som existerar inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Joakim kommer även gå in på kompetens som del av ett företags långsiktiga effektivisering och lönsamhet. Slutligen tar Joakim upp 2-3 saker om trender och rekommendationer Newton ger branschen.

Scroll to Top