John Johnsson

John Johnsson från Profu har, som forskare och konsult, lång erfarenhet av energisystemanalys. Många av projekten har avsett analys av lokala, regionala och nationella energisystem. På senare tid har många av projektet har varit inriktade på strategiska frågor kring stadsutveckling, kommunala energi-planer/strategier, fjärrvärme, värme- och elmarknadens utveckling samt att få olika parter att komma överens i befintliga eller nya energisamarbeten.

Scroll to Top