Lotta Eriksson

Lotta Eriksson arbetar som Content Editor på Företagsuniversitetet sedan 2016 där hon även är ansvarig för säkerhetsutbildningarna. Hon har tidigare arbetat som journalist, chefredaktör och kommunikatör.

Scroll to Top