Magnus Lindgren

Magnus Lindgren är Forskare och fd. Polis. Idag är han Generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. Stiftelsens verksamhet bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgår från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om exempelvis brottsdrabbades situation hålls ihop med brottsförebyggande verksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige består av två delar, en tankesmedja och en konsultverksamhet.

Scroll to Top