Magnus Ranstorp

Magnus Ranstorp är statsvetare och expert på frågor kring terrorism. Sedan 2005 är han docent vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han invaldes 2006 som ledamot av Krigsvetenskapsakademien.

År 2009 lade han fram en lägesrapport angående de hot mot demokratin som en ökad radikalisering inom Malmös muslimska grupper i Rosengård, vilket föranledde en stark kritik. Tre år senare besökte han Tyskland, Holland, Storbritannien och Danmark för att kunna ge råd till svenska kommuner för hur de ska förebygga islamistisk extremism. Han publicerade sedermera en rapport om våldsbejakande extremism i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro och bland de 22 rekommendationer han lade fram fanns förslaget att en nationell samordnare skulle arbeta med problemet.

År 2017 mottog Ranstorp utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör från tidningen SecurityUser.com och tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) för att hans “närvaro i det offentliga rummet bidrar till skärpa i en debatt som annars riskerar att bli onyanserad”.

År 2019 var han Sommarvärd i P1.

Scroll to Top