Maria Holmström Mellberg

Maria Holmström Mellberg lämnade i november 2019 en tjänst som Senior Counsel på Advokatfirman Cirio med fokus på integritet, dataskydd och finansregulatorisk compliance för att i februari 2020 tillträda en ny tjänst som nordisk ansvarig för dataskydd och säkerhet i en global koncern. Hon har över 25 års erfarenhet av integritet och dataskydd, säkerhet, intern styrning, kontroll, risk, förändringsprojekt, påverkansarbete samt företagsaffären, främst från Nordea-koncernen. Certifierad inom bla informationssäkerhet, compliance, cash management. Maria sitter även i Forum för Dataskydds styrelse och i dess exekutiva kommitté.

Scroll to Top