Maria Stellinger Ernblad

Maria Stellinger Ernblad är digitaliseringschef i Malmö stad. Hon ansvarar för det övergripande arbetet med att staden drar nytta av digitaliseringens möjligheter till bättre service för medborgarna. Utgångspunkten är Malmö stads gemensamma program Det digitala Malmö. Maria har haft strategiska utvecklings- och ledarroller i offentlig sektor i mer än tjugo år, något som innefattat att leda IT- och digitaliseringsverksamhet.

Scroll to Top