Matilda Rehn

Matilda Rehn

Matilda Rehn är samhällsplanerare och demograf med fokus på människan i planeringen. Innan hon kom till Sweco har hon jobbat som regionplanerare i Region Stockholm och som analytiker på Delegationen mot segregation. I alla frågor Matilda jobbar med är människan och människans behov av den fysiska miljön i fokus. Under våren har Matilda projektlett ett internt arbete inom Sweco om det postpandemiska samhället där olika aspekter av pandemins påverkan på samhället har belysts. Hur den fysiska miljön och våra fastigheter har använts tidigare och kan användas framöver har varit ett givet tema där nya typer av samnyttjande av lokaler diskuterats.

Scroll to Top