Mats Karlsson

Mats Karlsson är enhetschef vid Polisen i Polisregion Syd, regionalt kameraansvarig för hela regionen samt tjänstgör som kommenderingschef vid särskilda händelser.

Scroll to Top