Micael Nord

Innan Micael blev Näringslivsdirektör i Malmö Stad i september 2019 arbetade han på Region Skåne där han var biträdande utvecklingsdirektör för avdelningen för regional utveckling. Han har tidigare haft olika chefsuppdrag inom Lundby stadsdelsförvaltning i Göteborg med ansvar för bland annat stadsutveckling, integration och folkhälsa, mänskliga rättigheter, kommunikation, lokalt näringsliv samt trygghet och säkerhet. Micael har varit regionchef och generaldirektörens stabschef på Svenska ESF-rådet och har också erfarenhet från statlig myndighet.

Scroll to Top