Oskar Jonsson

Forskare och projektledare vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten på Lunds Universitet. Oskar är vetenskaplig specialist med kompetens inom människa-miljö relationer, åldrande och stödjande miljöer och designprocesser. Tillhör den tvärvetenskapliga forskningsmiljön CASE där stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus.

Scroll to Top