Tomas Alsmarker

Tomas Alsmarker är civilingenjör/tekn.lic med en passion för hållbar utveckling och konsten att bygga i trä. Han var en av pionjärerna bakom det nya moderna träbyggandet i Sverige.

Scroll to Top