Datanät i fastigheter
SEK Svensk Elstandard

Datanät i fastigheter

SS-EN 50173 är ju grundstandarden för strukturerade fastighetsnät som sätter krav och förutsättningar för många andra standarder.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

SS-EN 50173 behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Den första, allmänna delen innehåller sådant som är gemensamt för alla kabelnät. De följande delarna innehåller sedan fordringar och metoder som är speciella för olika tillämpningar. Både fibernät och nät med kopparkabel behandlas. Bland nyheterna i den nya och just fastställda utgåvan märks den nya klassen OM5 för fiberkabel och klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel.

Genom att tillämpa SS-EN 50173-1 tillsammans med en eller flera av de övriga delarna kan man åstadkomma ett strukturerat fastighetsnät av hög kvalitet, med hög tillgänglighet och med säkra och kända överföringsegenskaper. Andra standarder hänvisar därför på olika sätt till SS-EN 50173, t ex SS-EN 50346 om provning av installerade kabelnät. Man kan med fog säga att 50173-serien är centrum i ett system av standarder, för komponenter, installation, provning och kvalitetssäkring och där det också finns kompletterande standarder för särskilda uppgifter, t ex SS-EN 61918 för installationer för industriell processtyrning.

Den första utgåvan av EN 50173 kom 1995 och fastställdes som svensk standard SS-EN 51073 samma år. Den omfattade i första hand kabelnät i kontorsfastigheter. Sedan har standarden utvidgats till fler tillämpningar, och sedan 2007 omfattar den också installationer i bostäder, industrier och datahallar (serverrum). Med den tredje utgåvan 2011 tillkom en särskild del för installationer för fastighetsfunktioner, som byggnadsautomation, larm och liknande.

I en preview, som man kan ladda ner via SEK Svensk Elstandards hemsida, beskrivs standardernas omfattning och deras relation till anslutande standarder.

Svenska specialister har deltagit i arbetet med EN 50173 genom SEK TK 215.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top