Elinstallationer för både produktion och förbrukning
SEK Svensk Elstandard

Elinstallationer för både produktion och förbrukning

Elinstallationer för både produktion och förbrukning – Elinstallationsreglerna kompletteras nu av en ny skrift, från SEK Svensk Elstandard, som handlar om nätanslutna elinstallationer för både produktion och förbrukning.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00, beskriver ju regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer för lågspänning. Den kompletteras nu av en ny, skrift från SEK Svensk Elstandard, som handlar om nätanslutna elinstallationer för både produktion och förbrukning. Sådana kallas ibland prosumerande elinstallationer.

I den nya skriften, SEK TS 60364-8-2, behandlas särskilt jordning och skydd i installationen. Även frånskiljning och uppträdande vid bortfall av nätspänning finns med. I en bilaga beskrivs olika driftfall och i en annan visas på några olika sätt att bygga upp en prosumerande installation, med eller utan energilager.

Vägledningen SEK TS 60364-8-2 är framtagen av samma svenska och internationella grupper av specialister som står bakom elinstallationsreglerna. Däremot är den inte en ”riktig” standard, utan en teknisk specifikation, en sorts förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering om några år. Läs de inledande avsnitten i en preview av SEK TS 60364-8-2 i SEKs webbshop.

I SEKs webbshop kan du även se preview på SEK Handbok 444, som innehåller SS 436 40 00, utg 3:2017. Läs också om SEK Handbok 457 – Solceller – Råd och regler för elinstallationen.

Samtliga projekt hör hemma hos SEK TK 64, Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top