Energirenovering och energieffektivisering i befintliga fastigheter

Beskrivning​

Hur det går till, att med en enda teknik rena hela värmesystem, tappvattensystem, kylsystem och komponenter som värmeväxlare, ventiler, blandare, duschmunstycken, pumpar, radiatorventiler, radiatorer ifrån avlagringar och korrosion.

•Hur ni samtidigt sparar energikostnader 5-45%.
•Hur ni sparar i befintliga och gamla fastigheters vattensystem och uppnår bestående sänkningar av kostnaderna för drift, service, underhåll, energiförbrukning och investeringskostnader.
•Hur principen för Bauer PipeJet® teknik-effekt-funktion förlänger livslängden för hela vattensystemet och förebygger dyra rörrenoveringar.
•En underhållsåtgärd som i ”Life Cycle Cost” betydelse innebär att det inte är en investering. Det är sedvanligt underhåll med bäst möjliga teknik.
•Ur miljö- och hållbarhetsperspektiv är det helt rätt lösning för alla befintliga fastigheter.

Lars.Hansson@bauer-wt.com
08-580 380 66
Bauer Watertechnology AB

Scroll to Top