EVVA är ny medlem i Sustainability Circle

EVVA är ny medlem i Sustainability Circle

Hållbarhet har gått från trend till kritisk framgångsfaktor för tillverkare. EVVA insåg detta tidigt och har gjort goda framsteg på detta område, något som intygas av utmärkelsen TRIGOS 2021 och andra hållbarhetspriser som tilldelats EVVA. Medlemskapet i Sustainability Circle är ytterligare ett steg på vägen. Företagsnätverket följer EVVA på vägen mot en ännu mer hållbar verksamhet. Nätverket ger ny kunskap genom ett stort antal föreläsningar, utbyte av praktiska exempel och är ett starkt nätverk av kvalificerade partner.

–Vi är ständigt på jakt efter innovation och inom tillverkning finns enorm potential. Just nu arbetar vi med spännande nya och hållbara produktionslösningar. EVVA leds på så sätt snabbare och bättre genom Sustainability Transformation, förklarar Nicole Ehrlich-Adám, Chief People Officer och medlem av EVVA:s koncernstyrelse. Två gånger om året presenterar sig t.ex. spännande nystartade företag inom hållbarhet/påverkan på nätet och en gång om året träffas deltagarna personligen under en fabriksvisning på temat hållbarhet.

–Genom att samarbeta med starka partner och utbyta erfarenheter tar vi oss ett steg närmare våra CSR-mål. Målen finns i EVVA:s hållbarhetsrapportonline.

Scroll to Top