iBinder Drift

Beskrivning​

iBinder Drift
Ger dig kontroll över kontrolleringen

Som fastighetsägare eller förvaltare ansvarar du för upp till 24 olika myndighetskrav. Det rör sig om allt från asbest till ögonsköljning som kräver årlig kontroll och tillsyn. Få människor vet dock vilka krav som gäller, eller hur och när kontroll ska göras.
Men iBinder Drift vet.
Med den här systemmodulen får du absolut kontroll över allt som du förväntas kontrollera och underhålla. Du får besiktningsprotokoll, färdiga att fylla i och du får en överskådlig och tydlig plan för när respektive kontroll ska utföras. Alltsammans presenterat och distribuerat via din dator, läsplatta eller telefon.

Unik faktabas
Underlaget till iBinder Drift har tagit över tio år att sammanställa. Det bygger på analyser och tolkningar av lagtexter och villkor som sedan har formulerats i begripliga termer för användare inom bygg- och fastighetsbranschen. Med iBinder Drift vänder vi på kuttingen så att du som förvaltare eller fastighetsägare blir herre över dina besiktningar. Du äger protokollen och blir inte bunden till ett besiktningsföretag utan kan välja den som ger dig bästa offerten.

Bygger på enkelhet
Som alla iBinder-moduler bygger även Drift på enkelhet. Användningen kräver inga datakunskaper eller utbildningar. Gränssnitt och protokoll har samma utseende som de pärmar och pappersdokument du använt tidigare. Även prissättningen är enkel. Du abonnerar på tjänsten till ett pris som baseras på hur många kvadratmeter du förvaltar

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar