iBinder Inspections

Beskrivning​

iBinder Inspections

Kan Ni svara JA på nedanstående frågor?

 Kan Ni lista fastigheterna vi behöver utföra en OVK på nästa kvartal?
 Har Ni några anmärkningar på era sprinklers?
 Är skolornas brand och utrymningslarm kontrollerade?
 Har samtliga fastigheter med tryckkärl kontrollerats utan anmärkning?
 Har Ni flera lekplatser med anmärkningar som behöver åtgärdas?

Med Ibinder Inspections kan Ni svara JA!

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top