Security School

Security School

Security School är samlingsnamnet på alla Copiax
utbildningar. En del är i egen regi, andra tillsammans
med leverantörer eller med inhyrda experter.

Vi blandar teori och praktik och utbildningarna hålls numera på flera orter i Sverige.

Kurserna är populära så kom tillbaka snart och anmäl dig.

Scroll to Top