Om Fastighetsmässan

Var med och skapa en levande region att leva och verka i

Malmö arbetar för en gemensam förvaltning som är rustad för framtiden. Regionen är het och ingen avmattning märks, allt fler vill verka, leva och bo i Malmö. År 2047 kommer Malmö ha en befolkningsmängd på 500 000 invånare och vara en storstad för hela Skåne, vilket kräver en öppen dialog där man tänker och planerar för Malmö på lång sikt. För att möta kraven har Malmö Stad åtagit sig att skapa förutsättningar för 26 750 nya bostäder fram till år 2035.

Malmö är bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Byggandet av hållbara städer är en global överlevnadsfråga och Malmö ligger i framkanten inom hållbar stadsutveckling. År 2030 ska hela Malmö försörjas till 100% av förnybar energi. Det innebär satsningar på effektivare användning av energi, att förnybar energi i form av sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Ambitionen är att så stor andel av energin som möjligt ska vara lokalt producerad. Det innebär även en anpassning till klimatförändringarna. Malmö ska förbereda för ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende ger stor miljönytta och lägre kostnader.

För att kunna bygga en tät och hållbar stad med kvalitet i fastighets- och stadsmiljön krävs ett bra samarbete inom fastighetsbranschen. Vår ambition är att samla hela branschens värdekedja under ett och samma tak där vi skapar en bred och varierad mötesplats med de senaste trenderna i fokus. På Fastighetsmässan möts utställare och besökare med det gemensamma intresset att utveckla framtidens fastigheter och skapa en hållbar och attraktiv region som möter framtidens krav, samtidigt som de bidrar och ett blomstrande näringsliv.

På 10 år har mässan ökat med 218% i utställande företag 410% i antal besökare. Fastighetsmässan arrangeras i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Tammerfors.

Scroll to Top