ABC-IBZ

ABC-IBZ

ANVÄNDNING
Inbrottsgaller som går att få i rektangulärt eller cirkulärt utförande för montage i ventilationskanal, takgenomföring eller vägg.

UTFÖRANDE
Utförande i rostfritt stål med låga tryckfall på grund av sin konstruktion.
Montageutföranden för kanal, vägg och takgenomföring.
Vid montage på vägg levereras flänsat utförande.
Om den totala vikten överskrider 50 kg, levereras gallret i delat utförande. Byggdjup: 120 mm.

PRODUKTCERTIFIERING
ABC-IBZ är certifierad och P-märkt av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).
Certifiering enligt försäkringsbranschens krav (Se SC0682-18). Test och provning är utfört enligt:

• Svensk Stöldskydds Förening SSF 012 utgåva 3, klass3
• EN 1627:2011 RC 3

Scroll to Top