ABC-KRYSSET

ABC-KRYSSET

Kanalkrysset möjliggör att två oberoende luftflöden kan korsas inuti produkten på samma höjdmått utan att dessa flöden blandas. Kanalkrysset uppfyller här ett behov som ofta kan uppstå p.g.a. platsbrist i t.ex. bjälklag eller vid renoverings/ombyggnads projekt. Du slipper onödiga kanaldragningar och sparar arbetstid och extra kostnader.

Scroll to Top