Betongimpregnering

Beskrivning​

Betong som av många uppfattas som fast, evig och oförstörbar, kan i verkligheten drabbas av skador t.ex. av frost, saltfrost, armeringskorrosion, igensättning av luftporer eller AKR, (alkalikiselsyrareaktioner). Gemensamt för alla dessa skador är att de utvecklas i närvaro av fukt och salt som tränger ner i betongen vid t.ex. vinterväghållning. Sådana skador kan förebyggas och stoppas om man impregnerar betongen.

Klottrets Fiende No 1 är specialister på ytbehandling och betongimpregnering av brokonstruktioner, stödmurar och andra betongytor.

Scroll to Top