Blästring

Beskrivning​

Traditionell blästring
Blästring är lite som en kontrollerad sandstorm i miniformat, en ypperlig metod när man vill få bort beläggningar från svåråtkomliga eller skrovliga ytor. Genom att reglera avstånd, tryck, flöde och blästermedia kan man avlägsna beläggningar utan nämnvärd åverkan på underlaget. Vi erbjuder blästring med modern utrustning och vi kan blästra med alla förekommande blästermaterial.

Torrisblästring
En fantastisk metod för att avlägsna beläggning, lite dyrare än traditionell blästring – men i gengäld så blir det efterföljande saneringsarbetet billigare.

När man blästrar med torris slipar man bort beläggning eller klotter med granulat av kolsyreis. Torrisgranulaten går upp i rök och kvar på golvet blir enbart partiklar av den bortblästrade beläggningen.

Torrisblästring är speciellt lämplig för rengöring av väggar och stålkonstruktioner inomhus men även fasader och andra känsliga ytor kan med fördel rengöras med denna metod.

Scroll to Top