Flex

Beskrivning​

Flex
Maximalt med valmöjligheter!
Till vilken grad vill du kunna se ut genom ditt räcke? Och till vilken grad
vill du begränsa insynen från omgivningen, samt räckets utseende?
Alnovas koncept Flex ger dig förutsättningar att välja fritt. Flex står för
flexibilitet där inga begränsningar finns för balkongernas utformning.
Samtliga räcken är dessutom förberedda för att kunna kompletteras med inglasningskonceptet NovaLine Robust & Clear.

Scroll to Top