Garagestädning

Beskrivning​

Dagens parkeringsgarage utsätts för många typer av påfrestningar som i längden för med sig dyra reparations- och underhållskostnader. Bilar tar med sig vägsalt och grus in i garagen och en del bilar läcker även olja och andra kemikalier – något som tär hårt på parkeringsgaragens golv.

Vi både sopar och skurar garagegolv med våra moderna sop- och skurmaskiner. För att eliminera dammbildning som uppstår vid traditionell sopning, skurar vi golven och förhindrar därmed att damm far runt i garaget. Tvättning av väggar och andra ytor i garagen utför vi med högtryckstvätt och alkalisk tvättmedel.

Vår maskinpark för garagetvättning består av två stycken Fiorentini 125 samt en Clarke Encore L2426 för mindre ytor och kanter.

Scroll to Top